35.518, D

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushoudersIn deze motie wordt het kabinet verzocht met maatregelen te komen richting gemeenten om de toewijzing met voorrang van sociale huurwoningen aan statushouders helemaal te stoppen.Kerngegevens

nummer 35.518, D
ingediend 16 maart 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Nanninga stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)