35.759

Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wetDit wetsvoorstel wijzigt de politiewet 2012. Deze aanpassingen zijn aangekondigd in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 (EK, AA met bijlagen) en besproken tijdens het plenaire debat over de evaluatie in de Tweede Kamer (TK 2018/2019, nr. 35, item 13) en het mondeling overleg (EK 35.759, AF) met de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Met dit voorstel worden aanpassingen aangebracht in de voorbereiding van de zogeheten jaarstukken van de politie, de samenstelling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP), de bijstandsbepalingen en de politietaken van de Koninklijke marechaussee.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.

Tegen: -

BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemming.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 maart 2021

titel

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten