35.754

Initiatiefvoorstel-Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink, Sazias en Van Esch Wet integrale suïcidepreventieDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers hebben bij brief van 17 maart 2021 (TK, 4) gemeld dat dit initiatiefwetsvoorstel voortaan mede wordt verdedigd door Van Esch.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Voordewind, Kuiken, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Hijink, Sazias en Van Esch tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten