Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 maart 2021
1. 35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Doornhof), D66 (Van der Voort), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra