Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- Rondvraag

Ambtelijk zal worden nagegaan wanneer de Kamer de antwoorden van de regering op de vragen over het initiatiefvoorstel 35049 (Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) tegemoet kan zien, zodat deze, samen met de op 1 februari 2021 ontvangen nadere memorie van antwoord (35049, L), geagendeerd kunnen worden in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer