Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

Brief van de minister voor MZS van 25 februari 2021 (29447, M)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer