Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

De commissie neemt - in samenhang met eerder ontvangen brieven - kennis van de brief van 2 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing (EK 35.654, N). Zij besluit de ambtelijke voorstellen met betrekking tot de status van de toezeggingen (nog niet geregistreerd) over te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman