Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma (35.640)

- E200015

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma; EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen voorstellen EU-actieplan tegen racisme 2020- 2025 en het strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma (EK 35.640, C) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman