Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

De leden van de fractie van 50PLUS (lid Baay-Timmerman) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De leden van de fractie van de PvdD sluiten zich bij deze vragen aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman