Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)

-
35527

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren