Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Biomassa

Verslag nader schriftelijk overleg (32813, U)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 23 maart 2021. Voorts besluit zij de uitvoeringsstatus ('niet uitgevoerd') van de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35300, O) niet te wijzigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer