Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren