35.600, T

Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over niet te stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF-rapportages is verstrektIn deze motie wordt de Kamer opgeroepen om niet tot stemming van het voorliggende wetsvoorstel over te gaan, zolang de eerder genoemde onderbouwingen inzake de totstandkoming van de gemaakte SDF-rapportages niet zijn verstrekt door de Minister.Kerngegevens

nummer 35.600, T
ingediend 2 maart 2021
gewijzigd 9 maart 2021
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, Fractie-Nanninga en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)