Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 maart 2021
1.
COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

Commissiemededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra