Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

- Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 25 februari 2021 (35403/35570, Q) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van motie-Schalk c.s. (35403, J) als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk