Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
35.403 EK, F

Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie neemt kennis van de brief van 22 februari 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Backer c.s. inzake onderzoek EU-lidmaatschap (EK 35.403, P) en besluit om de uitvoeringsstatus van de motie- Backer (onder F) te wijzigen in deels-uitgevoerd. Voor het zomerreces zal de uitvoering van de motie worden gerappelleerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman