Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- 34998, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De fractie van de VVD (Van Ballekom) levert - uiterlijk 4 maart 2021 - inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Tevens besluiten de commissies om in afwachting van het nader schriftelijk overleg de status van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. (35 403, H) ongewijzigd te laten ('niet-uitgevoerd').


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren