Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W wordt geleverd door de fracties van PvdA (Karakus), PVV (Bezaan), 50PLUS (Baay-Timmerman) en FVD (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra