Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma (35.640)

- E200015

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BiZa/AZ inzake het EU-actieplan tegen racisme en het strategisch EU-kader voor de Roma; EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma

De commissie besluit de brief van de minister van BZK inzake het EU-actieplan tegen racisme en het strategisch EU-kader voor de Roma van 23 februari 2021 (EK 35.640, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman