Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening (29.447)

-
Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

Brief van de minister voor MZS van 25 februari 2021 (29447, M)

De commissie besluit op 9 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer