Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt (35.538) (T02996)

- Toezeggingen T02996 (Website CoronaMelder.nl) en T03014 (Criteria gezondheidsapps)

Verslag nader schriftelijk overleg (35538, P)

De commissies nemen de brief van 22 februari 2021 in reactie op de brief van 27 januari 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 35538, P ) voor kennisgeving aan en beschouwen toezegging T02996 daarmee als voldaan. De commissies besluiten toezegging T03014 in afwachting van het advies van de Gezondheidsraad te handhaven als openstaand en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer