Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639)

- 35.639, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35639, B) voor kennisgeving aan en maakt kenbaar graag de aan de regering toegezegde opinie van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl