Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 februari 2021
1.
35669

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en SP (Kox).

2.
35010, O

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de voortgang van de hersteloperatie kindgebonden budget; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit de brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de voortgang van de hersteloperatie kindgebonden budget (35010, O) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
35542, I

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

De commissie besluit op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag nader schriftelijk overleg (35542, I). De commissie besluit voorts om toezegging T03011 als openstaand te blijven beschouwen.

4.
35.542

De commissie besluit:
- toezegging T03064 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021;
- toezegging T03065 als openstaand te blijven beschouwen;
- toezegging T03066 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van de commissiebrede vragen van 27 januari jl.;
- toezegging T03067 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van een te verwachten tweede monitoringsbrief en de deadline te verschuiven naar 1 mei 2021; en,
- toezegging T03068 als voldaan te beschouwen.

5.
Mondeling overleg over het nieuwe pensioenstelsel op 9 maart 2021

De commissie inventariseert de gespreksonderwerpen ten behoeve van het mondeling overleg met de minister van SZW d.d. 9 maart 2021 over het nieuwe pensioenstelsel. De commissie komt 2 maart a.s. nog eens terug op de voorbereiding van het mondeling overleg.

6.
35.639, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35639, B) voor kennisgeving aan en maakt kenbaar graag de aan de regering toegezegde opinie van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) te ontvangen.

7.
21.501-31 EK, AF

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 22 februari 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad (21501-31, AF) voor kennisgeving aan.

8.
E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen voorstellen, die het werkterrein van de commissie SZW raken, als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl