35.732, G

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdagIn deze motie wordt de regering verzocht de wet niet te gebruiken voor maatregelen overdag.Kerngegevens

nummer 35.732, G
ingediend 19 februari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 (35.732)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)