Stemming Wijziging van de Mediawet 2008Verslag van de vergadering van 9 februari 2021 (2020/2021 nr. 23)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Mediawet 2008

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042).

(Zie vergadering van 2 februari 2021.)


De voorzitter:

We stemmen over twee wetsvoorstellen die vorige week plenair zijn behandeld en over de daarbij ingediende moties.

We beginnen met de stemming over wetsvoorstel 35042, Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042). Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Het woord is aan mevrouw Sent.


Mevrouw Sent (PvdA):

Dank u wel. Ik heb een stemverklaring namens de fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Onze fracties zijn voor een wendbare en sterke publieke omroep, een publieke omroep die overeind blijft en kan meebewegen in een sterk veranderend medialandschap. De verzwaarde dienstentoets van het voorliggende wetsvoorstel maakt de omroep eerder minder wendbaar dan meer. De afschaffing van de indexering van de Ster-inkomsten haalt er geld van af, het komt er niet bij. Hoewel wij de verbeterde governance ondersteunen, vinden de fracties van PvdA en GroenLinks dit alles met elkaar afwegend geen stap in de goede richting, en daarom zullen onze fracties tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Sent. En u sprak namens de Partij van de Arbeid en GroenLinks.

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF, D66, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA ertegen, zodat het is aangenomen.