Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied (34.985) (T03003)

- Toezegging T03003 - Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

Brief van de minister van LNV van 26 januari 2021 (34985, M)

De commissies besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen en in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 26 januari 2021. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden, 9 februari 2021, geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra