Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- Mededelingen en informatie

De nadere memorie van antwoord van het initiatiefvoorstel 35049 (Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) is ontvangen en zal geagendeerd worden in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS zodra de antwoorden van de regering op de aan haar gestelde nadere vragen zijn ontvangen. Verzocht wordt om daarbij ook het advies van de Gezondheidsraad 'Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie' van 4 februari 2021 te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer