Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

- Klimaatnota

Brief van de minister van EZK van 30 oktober 2020 (32813, R)

De commissie neemt kennis van de controversieel verklaring van de klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning 2020 in de Tweede Kamer en besluit de behandeling van deze stukken in de Tweede Kamer af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer