foto van Hamit Karakus

Hamit Karakus (1965) is sinds op 2 maart 2021 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Karakus is ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).Personalia

 • geboren te Kirsehir (Turkije), 22 februari 1965
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 2 dochters en 1 zoon

 

woonplaats

 • Rotterdam, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Verricht diverse werkzaamheden zoals: - onafhankelijke voorzitter van de Brede Bouwcoalitie Overijssel (provincie Overijssel) - voorzitter van de Regionale Bouwtafel Rotterdam - programmadirecteur Westwijk (gemeente Vlaardingen)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de onafhankelijke Regionale commissie Politie voor iedereen van de eenheid Rotterdam. De commissie gaat de politie Rotterdam helpen meer divers en inclusief te zijn, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam en omstreken zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lagere inkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. Als toezichthouder en lid van de Raad van Commissarissen zie ik toe dat de corporatie invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Rotterdam Zuid is een aandachtsgebied waar de leefbaarheid onder druk staat. Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid streeft er naar om maximaal 200 woningen aan te kopen, op te knappen, tijdelijk te verhuren. In de middeldure huur en na circa 10 jaar te verkopen. De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam ter afdekking van het onrendabele deel. Binnen het bestuur van deze stichting vervul ik de rol van penningmeester en ben ik verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Stichting BOOR zet zich in voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Doel is dat deze jongeren kunnen uitgroeien tot volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Binnen het algemeen bestuur heb ik het onderwerp Onderwijskwaliteit in portefeuille.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: De NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van register taxateurs, in publiek belang van vastgoedwaardering. Als toezichthouder en lid van de Raad van Toezicht zie ik toe op het naleven van ethische beroepsnormen en -waarden en bewaak ik de (financiële)continuïteit en de positie van NRVT in de sector.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: De liberalisatie van de sociale huurvoorraad door Vestia in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas veroorzaakt vooral in deze gemeenten een verlies van circa 10.000 sociale huurwoningen. Als onafhankelijk en neutraal opererend bestuurlijk regisseur breng ik coalities van corporaties, gemeenten, provincie, WSW, AW, BZK, AEDES bij elkaar om tot concrete én werkbare oplossingsrichtingen te komen voor de volkshuisvestelijke opgave die is ontstaan. Dankzij deze onafhankelijke bemiddeling is het gelukt om het bezit van Vestia in Westland, Pijnacker-Nootdorp en Barendrecht over te dragen aan acht overnemende corporaties. Mijn werkzaamheden zijn gericht op een goede totstandkoming van de transactie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Op basis van opdrachtverlening

 • beschrijving: Vanuit een internationale en grootstedelijke context leidt de Hogeschool Rotterdam studenten op tot professionals die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Als toezichthouder en lid Onderwijscommissie en Remuneratiecommissie zie ik vanuit de Raad van Toezicht toe op goed bestuur en uitvoering van beleid.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Timpaan is een ontwikkelaar die haar rendement laat terugvloeien in een stichting die investeert in maatschappelijke projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. Als lid van de Raad van Advies reflecteer ik twee keer per jaar met deskundigen op de woningmarkt in bijzijn van de directeur/bestuurder. Ik deel mijn inzichten en mijn mening over de woningmarkt.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: FeijenoordXL is een initiatief van Rotterdammers die met stedelijke partners een gebiedsontwikkeling bottom up wil organiseren. Samen willen we een impuls geven aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor bewoners in de omliggende (oude) wijken, zoals onderwijs, wonen, werken. Ik ben één van de initiatiefnemers en ik zit de (coalitie) stuurgroep voor.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

afgesloten

 • beschrijving: Onderzoeksinstituut IVO en kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zijn onafhankelijke stichtingen die stedelijke en regionale vraagstukken agenderen met behulp van onderzoek, kennisoverdracht en experiment. Als algemeen directeur ben ik eindverantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering van deze organisaties en heb ik een verbindende rol in het kennisnetwerk: ik verbind overheid, wetenschap en bedrijfsleven met het doel om vanuit gezamenlijkheid maatschappelijke vraagstukken een stap verder te helpen. Mijn activiteiten bestaan uit: deelname aan discussies, klankbordgroepen, stuurgroepen, bestuurlijke netwerken, congressen, bijeenkomsten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers en expert uit de praktijk kennis ten behoeve van vraagstukken rond verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. VerDus is initiatief van NWO, SIA, Platform31 en verschillende ministeries. Als toezichthouder binnen de Raad van Toezicht zie ik onder meer toe op het behalen van de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van VerDuS.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2 maart 2021
 • beschrijving: Onderzoeksinstituut IVO en kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zijn onafhankelijke stichtingen die stedelijke en regionale vraagstukken agenderen met behulp van onderzoek, kennisoverdracht en experiment. Als algemeen directeur ben ik eindverantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering van deze organisaties en heb ik een verbindende rol in het kennisnetwerk: ik verbind overheid, wetenschap en bedrijfsleven met het doel om vanuit gezamenlijkheid maatschappelijke vraagstukken een stap verder te helpen. Mijn activiteiten bestaan uit: deelname aan discussies, klankbordgroepen, stuurgroepen, bestuurlijke netwerken, congressen, bijeenkomsten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Vastgoed, Stedelijke Economie en NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Locoburgemeester.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Vastgoed en Binnenstad.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor de samenwerking met woningbouwcorporaties, bestaande bouw, projectvoorbereiding en acquisitie. Veel ervaring opgedaan in integraal aanpakken van “oude stadswijken” en samenwerking tussen marktpartijen, corporaties en gemeente.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Leidinggevende functie aan een team, bestaande uit 25 agenten/hoofdagenten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving:

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Verricht diverse werkzaamheden zoals: - onafhankelijke voorzitter van de Brede Bouwcoalitie Overijssel (provincie Overijssel) - voorzitter van de Regionale Bouwtafel Rotterdam - programmadirecteur Westwijk (gemeente Vlaardingen)

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de onafhankelijke Regionale commissie Politie voor iedereen van de eenheid Rotterdam. De commissie gaat de politie Rotterdam helpen meer divers en inclusief te zijn, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor de portefeuille bouw. VNO-NCW Regio Rotterdam is een van de tien regionetwerken van VNO-NCW West.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) is het keurmerk voor alle vormen van leegstandbeheer.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. Het is het netwerk dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar verbindt.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Retailagenda is een verzameling van afspraken tussen de vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden. Doelstelling is om de Nederlandse detailhandel te versterken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De essentie van de stichting is om bedrijven, organisaties, particulieren, te verbinden aan het ziekenhuis. Vanuit die relatie gezamenlijk inzetten om geld in te zamelen om extra’s voor patiënten te realiseren. Samen worden ingezet voor de kwaliteit van leven van de patiënten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: VerDuS staat voor Verbinden van Duurzame Steden. Binnen dit kennisinitiatief ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers en expert uit de praktijk kennis ten behoeve van vraagstukken rond verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. VerDus is initiatief van NWO, SIA, Platform31 en verschillende ministeries. Als toezichthouder binnen de Raad van Toezicht zie ik onder meer toe op het behalen van de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van VerDuS.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam en omstreken zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lagere inkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. Als toezichthouder en lid van de Raad van Commissarissen zie ik toe dat de corporatie invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Rotterdam Zuid is een aandachtsgebied waar de leefbaarheid onder druk staat. Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid streeft er naar om maximaal 200 woningen aan te kopen, op te knappen, tijdelijk te verhuren. In de middeldure huur en na circa 10 jaar te verkopen. De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam ter afdekking van het onrendabele deel. Binnen het bestuur van deze stichting vervul ik de rol van penningmeester en ben ik verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de stichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Stichting BOOR zet zich in voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Doel is dat deze jongeren kunnen uitgroeien tot volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Binnen het algemeen bestuur heb ik het onderwerp Onderwijskwaliteit in portefeuille.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: De NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van register taxateurs, in publiek belang van vastgoedwaardering. Als toezichthouder en lid van de Raad van Toezicht zie ik toe op het naleven van ethische beroepsnormen en -waarden en bewaak ik de (financiële)continuïteit en de positie van NRVT in de sector.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: De liberalisatie van de sociale huurvoorraad door Vestia in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas veroorzaakt vooral in deze gemeenten een verlies van circa 10.000 sociale huurwoningen. Als onafhankelijk en neutraal opererend bestuurlijk regisseur breng ik coalities van corporaties, gemeenten, provincie, WSW, AW, BZK, AEDES bij elkaar om tot concrete én werkbare oplossingsrichtingen te komen voor de volkshuisvestelijke opgave die is ontstaan. Dankzij deze onafhankelijke bemiddeling is het gelukt om het bezit van Vestia in Westland, Pijnacker-Nootdorp en Barendrecht over te dragen aan acht overnemende corporaties. Mijn werkzaamheden zijn gericht op een goede totstandkoming van de transactie.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Op basis van opdrachtverlening

 • beschrijving: Vanuit een internationale en grootstedelijke context leidt de Hogeschool Rotterdam studenten op tot professionals die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Als toezichthouder en lid Onderwijscommissie en Remuneratiecommissie zie ik vanuit de Raad van Toezicht toe op goed bestuur en uitvoering van beleid.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: Timpaan is een ontwikkelaar die haar rendement laat terugvloeien in een stichting die investeert in maatschappelijke projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. Als lid van de Raad van Advies reflecteer ik twee keer per jaar met deskundigen op de woningmarkt in bijzijn van de directeur/bestuurder. Ik deel mijn inzichten en mijn mening over de woningmarkt.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding

 • beschrijving: FeijenoordXL is een initiatief van Rotterdammers die met stedelijke partners een gebiedsontwikkeling bottom up wil organiseren. Samen willen we een impuls geven aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor bewoners in de omliggende (oude) wijken, zoals onderwijs, wonen, werken. Ik ben één van de initiatiefnemers en ik zit de (coalitie) stuurgroep voor.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding


Partijpolitieke functies

afgesloten

 • beschrijving: Voor kandidaten Europees Parlement, Eerste en Tweede Kamer.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving:

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

703 dagen
(2 maart 2021 tot heden)