Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Onder voorbehoud van publicatie van de stukken genoemd in de brief van 22 januari 2021 (34 641, I) besluit de commissie op 9 februari 2021 eventueel inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren