Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Grondwet inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (35.532)

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het besluit van de plenaire vergadering om wetsvoorstellen 35532 en 35533 controversieel te verklaren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman