Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R) besluit de commissie op 23 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister. De commissie besluit de motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35347, L) als uitgevoerd te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman