Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

-
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), GroenLinks (Karimi) en PvdA gezamenlijk, de PVV (Faber) en de SP (Van Apeldoorn). De Fractie-Van Pareren, Fractie-Otten en fractie van 50PLUS hebben aangegeven zich aan te willen sluiten bij de vragen van fractie van de VVD. De fractie van het CDA heeft aangegeven zich deels te willen aansluiten bij de vragen van de VVD-fractie.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk