Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)

-
35429

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en geven de voorzitter in overweging om dit wetsvoorstel op korte termijn plenair te behandelen, maar op zijn vroegst op 23 februari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren