Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35570, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen tot het aanstaande verkiezings- en voorjaarsreces van de Tweede Kamer; Miljoenennota 2021

De commissie spreekt de intentie uit om het Wetsvoorstel goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit van de Europese Unie (35 711) met spoed te behandelen zodra dit voorstel bij de Eerste Kamer in behandeling is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren