Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 februari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied (34.985) (T03003)

- Toezegging T03003 - Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

Brief van de minister van LNV van 26 januari 2021 (34985, M)

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 februari 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra