Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 februari 2021
1.
T02991

Toezegging Na de zomer toezenden afschrift Routekaart voor een leven lang ontwikkelen (35.473)

De commissie besluit toezegging T02991 als voldaan aan te merken en op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de routekaart voor een leven lang ontwikkelen (35473, F).

2.
T03011

Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542)

De commissie besluit toezegging T03011 als openstaand te blijven beschouwen en op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg n.a.v. ontvangst van de antwoorden over het standpunt van de Europese Commissie met betrekking tot de Tozo-uitkering (35.542, H).

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de Fractie-Van Pareren (Van Pareren) besluit de commissie op 9 februari inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de mogelijke problemen in de uitvoering van het in het voorjaar van 2020 aangenomen wetsvoorstel 35.213 (vereenvoudiging Wajong).

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) vragen aandacht voor het faillissement van Conservatrix. De commissie volgt vooralsnog op welke wijze de Tweede Kamer hieraan aandacht besteedt, alvorens eventueel te besluiten tot het stellen van vragen, desgewenst in samenspraak met de vaste commissie voor Financi├źn.


De griffier van de commissie,
Candac├ę van der Bijl