35.720

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsenDit wetsvoorstel herziet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen het aanbod van dienstverlening door registerloodsen. Uit die evaluatie bleek dat het toezichtsmodel onvoldoende functioneert.

Met dit voorstel worden verschillende onderdelen van het markttoezicht gewijzigd. Al deze wijzigingen samen moeten ervoor zorgen dat de nieuwe beleidsdoelen worden verwezenlijkt en het toezichtsmodel beter gaat functioneren. De introductie van de efficiencyprikkel en van de integrale uurvergoeding zorgen voor verlaging van de loodsgeldtarieven. Ook krijgen gebruikers van loodsdiensten eerder inzicht in de totstandkoming van de loodsgeldtarieven waardoor zij vroeg in de procedure rechtstreeks in contact met de Autoriteit Consument en Markt kunnen treden als zij ontevreden zijn met de reactie van het Loodswezen op de zienswijze. Het voorstel bevat ook een modernisering van het gehele voor registerloodsen geldende tuchtrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 1 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 januari 2021

titel

Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de actualisatie van het markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen (Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten