Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

-
Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

Brief van de minister BZK van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 22 januari 2021 door te geleiden naar de commissie BiZa/AZ, met het voorstel de brief daar ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer