35.654, J

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezerIn deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken of bij uitstel van de verkiezingen de wet met spoed kan worden aangepast teneinde uitsluitend voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 voor een ieder de mogelijkheid te openen om per brief te stemmenKerngegevens

nummer 35.654, J
ingediend 26 januari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, SP, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)