35.654, M

Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een adviesIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn bij het Outbreak Management Team (OMT) advies in te winnen over de vraag wat het effect op de verspreiding van Covid-19 zal zijn van het realiseren van de verkiezingen in maart 2021, en wekelijks aan het OMT te vragen het advies te actualiseren naar de stand van zaken op dat moment, en deze adviezen met de Eerste Kamer te delen.Kerngegevens

nummer 35.654, M
ingediend 26 januari 2021
gewijzigd 23 februari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Gewijzigd en na stemming bij zitten en opstaan verworpen op 23 februari 2021. SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)