35.654, H

Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmenIn deze motie wordt de regering verzocht om één of meerdere daarin gespecialiseerde externe partijen zo snel mogelijk onderzoek te laten doen naar alle nieuwe risico's op significante fraude die als gevolg van het nieuwe briefstemmen worden geïntroduceerd en in kaart te (laten) brengen welke beheersingsmaatregelen worden genomen om die risico's zoveel mogelijk te beperken.Kerngegevens

nummer 35.654, H
ingediend 26 januari 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 2 februari 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, SP en OSF stemden voor.
indiener(s) L.P. van der Linden (Van Pareren)
dossier(s) Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)