Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 januari 2021
1. 35526, V

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling van de ministers van VWS, van J&V en van BZK van 12 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan.

2. Mededelingen en informatie

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer van 19 januari jl., waaruit blijkt dat de Kamers nieuwe maatregelen tegemoet kunnen zien.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk