Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof (35.452)

-
Omschakelprogramma fonds duurzame landbouw

Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35452, AC)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 14 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan de beantwoording van de minister mee te willen nemen bij toekomstige wetsvoorstellen inzake transitie in de landbouw.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer