Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 januari 2021
1. Toezegging T02996 (Website CoronaMelder.nl) en enkele andere toezeggingen uit debat Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Verslag schriftelijk overleg (35538, M)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over toezegging T02996 wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en PvdD (Nicolaï). Het lid Bredenoord (D66) informeert naar de stand van zaken ten aanzien van toezegging T03014.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer