Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- Tijdelijk vuurwerkverbod

Brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 18 december 2020 in reactie op de brief van 30 november 2020 (Verslag schriftelijk overleg (28684 / 25295, C)

De commissie besluit de brief van 18 december 2020 van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer