Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 januari 2021
1. 35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

2. 35282

Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en PvdA (Vos).

3. 35582

Variawet hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en PvdA (Vos).

4. 35650 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

5. 35627

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

6. COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten en het EU-actieplan vervolgens gezamenlijk met de commissie SZW te behandelen.

7. Toezegging T02942

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104)

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 18 december 2020 inzake verankering maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wet (35104, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02942 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman