Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (35.570 B)

-
Toezeggingen T02425 en T02426

Toezegging Problematiek Zeeland en verdeelmodel (34.568); Toezegging Motorrijtuigenbelasting (34.568)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2020 inzake de herziening van de financiƫle verhoudingen (35570 B / 34568 / 35570 C, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02425 en T02426 blijven open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman