Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt (35.538) (T02996)

- Toezegging T02996 - Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt

Verslag schriftelijk overleg (35538, M)

De commissies besluiten op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over toezegging T02996 en (desgewenst) de overige in de brief van 28 december 2020 (verslag schriftelijk overleg; 35538, M) genoemde toezeggingen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer