Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), D66 (van der Voort), PvdA (Nooren) mede namens GroenLinks, SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk) en de SGP (Schalk).

De commissies besluiten om beantwoording door de initiatiefnemers en door de regering binnen drie weken te verzoeken, waarna zal worden bezien op welke wijze de behandeling van het voorliggende wetsvoorstel zal worden voortgezet.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren